O nas Aktualności Konferencje Stanowiska Pielęgniarka Roku Międzynarodowy
Dzień Pielęgniarki
Galeria


Stanowiska

Stanowisko Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie: projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 3 kwietnia 2014 roku.

Obecny system kształcenia pielęgniarek w Polsce: Rozporządzenie MinistraNauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (załącznik nr 4 – studia Ii II stopnia- kierunek pielęgniarstwo, załącznik nr 5 studia I i II stopnia kierunek położnictwo) nie przewiduje kształcenia w zakresie receptariusza i tak szeroko rozumianych kompetencji. W związku z tym niezbędne będą kursy dokształcające. Polskie pielęgniarki posiadają różny poziom wykształcenia: magister pielęgniarstwa, licencjat pielęgniarstwa, specjalizacja w dziedzinach pielęgniarstwa. Prowadzony jest system szkolenia podyplomowego w postaci kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnychoraz wykształcenie uzyskane przed wprowadzeniem zmian, w tym czasie uzyskanie matury nie było konieczne.

Należy stanowczo rozróżnić uprawnienia w omawianym zakresie (pierwsze dwa punkty Projektu z dnia 3 kwietnia wskazują na takie rozróżnienie). Te kompetencje możne uzyskać pielęgniarka, która ukończyła studia magisterskie oraz/ lub specjalizację. Jeżeli nada się je wszystkim pielęgniarkom to wydaje się bezzasadny system kształcenia wyższego (niezależnie od tego ile masz lat kształcenia i tak możesz wszystko). To wynika również z liczby godzin realizowanych na studiach magisterskich (1300). 583 godziny dydaktyczne i 63 ECTS to godziny narzucone przez standard kształcenia. Pozostałą część uczelnia ma prawo zadysponować według potrzeb edukacyjnych studentów. Nie ma żadnego problemu, aby wprowadzić kształcenie w omawianym zakresie. W takiej sytuacji kształcenie na kursach może okazać się zbędne, ale z zachowaniem zasady odnawialności (CPD), takiej możliwości nie daje standard kształcenia na I stopniu (licencjat). Pozostaje jeszcze fakt dokształcenia dla pielęgniarek, które uzyskały tytuł mgr wcześniej. Zasadnym wydaje się konieczność wprowadzenia zmian w standardzie kształcenia na II stopniu, kierunek pielęgniarstwo i położnictwo.

Art. 32 (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, winien otrzymać inne brzmienie, nakładające na pielęgniarkę przeprowadzenie badania fizykalnego. Tak sformułowany przepis nakazuje przeprowadzenie badania całościowego, które trwa około 40 min do godziny. Co za tym idzie:

Jest oczywistym, że pielęgniarki powinny mieć szersze kompetencje. Należy jednak pierwsze ustabilizować sytuacje na rynku pracy. Z uwagi na obowiązujące rozwiązania systemowe, istotne jest włączenie w system opieki zdrowotnej, zawodów „asystenta pielęgniarki / opiekuna medycznego”, celem zróżnicowania kompetencji oraz odbarczenia personelu medycznego od stricte higienicznych czynności. Istotnym jest również przeprowadzanie kampanii społecznych mających na celu przygotowanie potencjalnych świadczeniobiorców. Ponadto, konieczne jest nadanie uprawnienia pielęgniarkom i położnym w zakresie dostępu do reklamy środków farmaceutycznych. Ułatwi to dostęp do materiałów edukacyjnych, dotychczas kierowanych tylko i wyłącznie dla lekarzy, tłumacząc ograniczeniami w prawie farmaceutycznym. Wnioski: