O nas Aktualności Konferencje Stanowiska Pielęgniarka Roku Międzynarodowy
Dzień Pielęgniarki
Galeria


Ogólnopolski konkurs "Pielęgniarka Roku"

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Koło Liderów Pielęgniarstwa przy Mazowieckim Oddziale PTP zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Pielęgniarka Roku”

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek liderów o wysokim przygotowaniu zawodowym, etycznym i aktywnym zaangażowaniu na rzecz środowiska pielęgniarskiego. ZAPRASZAMY Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie informacji we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej na terenie działania Oddziałów PTP.

Rok 2017 - XIII Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku”

W dniu 8 marca 2018r. o godz. 12.00 w siedzibie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Francuska 20/24 40-027 Katowice (budynek dermatologii) odbył się II etap XIII Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2017 organizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie.
Do konkursu przystąpiło 10 pielęgniarek:

 1. p.Justyna Zych
 2. p.Karmina Środa
 3. p.Anna Mielech
 4. p.Alesandra Grzywacz
 5. p. Joanna Hofman
 6. p.Katarzyna Pluta
 7. Sylwia Krybus
 8. Marlena Rybak
 9. Agnieszka Odrowąż
 10. Martyna Wojcik

Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodnicząca : mgr piel.Anna Głos
Członek Komisji: dr n.med.Wiesława Kołodziej
Członek komisji: mgr piel.Aneta Trzcińska
Członek Komisji : mgr piel.Irena Sikora-Mysłek
Wyłoniła 2 kandydatki, które uzyskały największą ilość punktów i przeszły do III Etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2017", były to:
1. p. Justyna Zych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul.Bialska 104/118 42-202 Częstochowa
2.p. Anna Mielech Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o. ul. Ks. Leopolda Markiefki 87 40- 211 Katowice
W imieniu Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach oraz Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Częstochowie dla P.Justyny Zych i p.Anny Mielech wyrażamy podziękowanie i uznanie dla nowych wyzwań zawodowych oraz osobistych a dla wszystkich uczestników składamy serdeczne gratulacje. Finał Konkursu „Pielęgniarka Roku 2017" odbędzie się 10-11 maja w Krakowie.

Rok 2016 - XII Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku”

W dniu 13 stycznia 2017 r. w sali wykładowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbył się II etap Konkursu XII Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2016”.
Konkurs Pielęgniarka/ Pielęgniarz Roku ma na celu wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek prezentujących najwyższy poziom przygotowania zawodowego i zaangażowania w działalność na rzecz środowiska pielęgniarskiego.
II etap konkursu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego został zorganizowany przy współpracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Komisja konkursowa w składzie:

 1. mgr Krystyna Klimaszewska- Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP w Katowicach
 2. mgr Anna Janik- Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
 3. mgr Aneta Trzcińska – sekretarz Zarządu Oddziału PTP w Katowicach
 4. mgr Anna Kępka – członek Zarządu Oddziału PTP w Katowicach
 5. mgr Irena Sikora- Mysłek- członek Zarządu Oddziału PTP w Katowicach
 6. mgr Dorota Wrońska- członek Zarządu Oddziału PTP w Katowicach

Do II etapu XII Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka/ Pielęgniarz Roku 2016” przystąpiły:

 1. Grzywacz Aleksandra - Chorzów
 2. Hofman Joanna - Zabrze
 3. Lesiak Agnieszka - Jaworzno
 4. Klimas Małgorzata - Racibórz
 5. Osińska Magdalena - Częstochowa
 6. Ruszel Joanna - Częstochowa


Po sprawdzeniu testu wyłoniła laureatkę II etapu konkursu.
I miejsce zajęła: Joanna Ruszel z Częstochowy
Zarząd Oddziału PTP w Katowicach, laureatce oraz wszystkich uczestnikom konkursu składa serdeczne gratulacje z okazji zdobycia najlepszego wyniku w eliminacjach wojewódzkich i jednocześnie życzy powodzenia i sukcesu w Finale Konkursu. Jednocześnie informujemy, że Komisja Konkursowa tegorocznego KPR ustaliła, że tematem przewodnim III etapu tegorocznej edycji Konkursu jest:

"Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent”

Gratulacje Przewodniczącej Zarządu Głównego PTP

Finał tegorocznego XII Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016 odbędzie się dnia 29-30 marca w Warszawie.


Rok 2015 - XI Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku”

W dniu 5 lutego 2016 r. w sali wykładowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbył się II etap Konkursu „Pielęgniarka Roku 2015”.

Konkurs Pielęgniarka Roku ma na celu wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek prezentujących najwyższy poziom przygotowania zawodowego i zaangażowania w działalność na rzecz środowiska pielęgniarskiego.

II etap konkursu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego został zorganizowany przy współpracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Komisja konkursowa w składzie:

 1. mgr Iwona Wozniak
 2. mgr Aneta Trzcińska
 3. dr Beata Ochocka
 4. mgr Jadwiga Zasuń
 5. Irena Sikora- Mysłek

Po sprawdzeniu testu wyłoniła laureatów II etapu konkursu.

 1. miejsce:
  1. Agnieszka Krawczyk – Sarna- PZZOZ Będzin
  2. Marta Sułek- Szpital Wielospecjalistyczny Jaworzno
 2. miejsce:
  1. Agnieszka Lesiak – Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II Sosnowiec
  2. Agnieszka Kozieł – PZZOZ Będzin
 3. miejsce:
  1. Joanna Hofman Szpital Miejski w Zabrzu
  2. Agnieszka Zalas- Zakład Opieki Paliatywnej „ Palium ” w Częstochowie

Zarząd Oddziału PTP w Katowicach, laureatom oraz wszystkich uczestnikom konkursu składa serdeczne gratulacje z okazji zdobycia najlepszego wyniku w eliminacjach wojewódzkich i jednocześnie życzy powodzenia i sukcesu w Finale Konkursu.
Jednocześnie informujemy, że Komisja Konkursowa tegorocznego KPR ustaliła następujący temat trzeciego etapu:

"Pielęgniarstwo wielokulturowe wyzwaniem dla edukacji i praktyki pielęgniarskiej w Polsce".Rok 2014 - X Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku”

27 lutego o godz. 12.00 w oddziałach wojewódzkich w całym kraju uczestniczki rozpoczęły rozwiązywać test zaplanowany w II Etapie Konkursu Pielęgniarka Roku 2014.

W Katowicach Komisja Konkursowa w składzie:

czuwała nad prawidłowym jego przebiegiem.

WYNIKI II ETAPU KONKURSU PIELĘGNIARKA ROKU 2014 PTP ODDZIAŁ W KATOWICACH

 1. miejsce - SZYNALIK ELŻBIETA, Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie oraz JAMROZIK SYLWIA, Szpital Wielospecjalistycznego w Jaworznie
 2. miejsce MORITZ KATARZYNA, Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 3. miejsce GÓRNA TERESA Stacja Dializ Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej oraz IZABELA GACEK - DROBINA Stacja Dializ Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej

Rok 2013 - IX Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku”

W dniu 07.03.2014 r. w Katowicach odbył się II etap IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013. Na konkurs wpłynęły 24 wnioski, przystąpiło 19 uczestniczek.

Komisja Konkursowa pracowała w składzie:

W wyniku napisanego testu składającego się z 60 pytań zamkniętych laureatką w eliminacjach wojewódzkich została pani Beata Stanisz.

Pani Beata pracuje w Zespole Opieki Paliatywnej „Palium” w Częstochowie.
Uczestniczki z największą ilością uzyskanych punktów otrzymały nagrody sfinansowane przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach, Okręgową Radę Pielęgniarki i Położnych w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Alergologiczne w Łodzi.

Laureatce II etapu IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 pani Beacie Stanisz Zarząd Oddziału PTP w Katowicach składa najserdeczniejsze gratulacje a wszystkim uczestniczkom konkursu podziękowania za udział, zaangażowanie życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz w podejmowaniu nowych inicjatyw, a także pomyślności we wszystkich sferach działalności zawodowej.

Rok 2012 - VII Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku”

Srebrna Pielęgniarka Roku

Po czterech latach studiów na innym kierunku wybrała pielęgniarstwo. Zawsze lubiła pomagać i była społecznikiem, a nawet wojownikiem. Poprzez swoją łagodność, wyrozumiałość i logiczne myślenie łączy teorię z praktyką nie tylko w pracy zawodowej ale w swoich pasjach i własnym rozwoju. Dla Anety Trzcińskiej pielęgniarstwo to styl życia, całe jej życie, o czym podzieliła się w wywiadzie, który przeprowadziła Jolanta Czerniak („Igiełki” nr 8/2013 (9), Czasopismo pielęgniarskie Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego.

Czym kierowałaś się przy wyborze zawodu pielęgniarki?
Tak naprawdę nigdy nie myślałam o wyborze tego zawodu. Rozpoczynając studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, przerwałam wcześniej wybrany – niemedyczny kierunek, właściwie tuż przed obroną. Od 17. roku życia byłam wolontariuszem w hospicjum dla dzieci. Wiele się tam nauczyłam przez 10 lat – także pielęgnowania chorych. W tym czasie poznałam wielu chorych, umierające dzieci, które wywarły ogromny wpływ na mnie, moje spojrzenie na świat i na moją przyszłość… Zaprzyjaźniłam się zwłaszcza z 8-letnim Pawełkiem. Po Jego odejściu, na pogrzebie – prowadzący ceremonię o. Maciej powiedział: Pawełek dziękuje szczególnie swojej ukochanej pielęgniarce – Anetce… – wystarczyło. Za 2 tygodnie miał się odbyć egzamin wstępny na pielęgniarstwo… Tak to się zaczęło… Zawsze byłam społecznikiem, lubiłam pomagać: w szkole podstawowej prowadziłam dla koleżanek i kolegów korepetycje, później zaczęłam odwiedzać mieszkańców Domu Spokojnej Starości, potem był wolontariat w hospicjum…

Najmilej wspominany nauczyciel zawodu i dlaczego?
Ze studiów I stopnia (Śląski Uniwersytet Medyczny) najmilej wspominam dr Aleksandrę Cieślik i dr Ilonę Jasnos. Bardzo wymagający nauczyciele. Ja jednak dużo wymagam od siebie i lubię, gdy wymaga się ode mnie. Przez te zajęcia nie dało się „prześliznąć”. Nasza wiedza była skrupulatnie sprawdzana. To był trzeci rok studiów, na pół roku przed rozpoczęciem pracy w zawodzie – te zajęcia były doskonałą weryfikacją naszej wiedzy i umiejętności z wszystkich lat nauki. Bywało ciężko, teraz jednak z koleżankami miło wspominamy te zajęcia.

Jaki był temat Twojej pracy mgr i dlaczego akurat taki?
Moja praca obroniona w lipcu 2012 na Uniwersytecie Jagiellońskim nosi tytuł: „Wpływ cukrzycy na długość funkcjonowania przetoki tętniczo-żylnej u pacjentów przewlekle hemodializowanych”. Dlaczego? Odpowiedzią jest oddział, na którym dane jest mi pracować: nefrologia, endokrynologia i choroby przemiany materii, ze stacją dializ i odcinkiem transplantacji, SPSK im. A. Mielęckiego w Katowicach. Sama wymyśliłam ten temat ponieważ byłam ciekawa czy jest jakaś istotna różnica w funkcjonowaniu przetoki tętniczo-żylnej u chorych z cukrzycą w porównaniu z chorymi bez cukrzycy. Przeprowadziłam badania na 500 chorych z 9 stacji dializ i tak powstała moja praca…

Skąd wzięła się dziewczyna z ekologicznych Mazur na Górnym Śląsku?
W czasie, kiedy przyjechałam na Śląsk, wiedziałam, że mam tu większe możliwości rozwoju i tak było. Teraz być może szanse w obu województwach są porównywalne… Wiem jednak, że to co udało mi się tu osiągnąć, kosztowało mnie lata ciężkiej pracy. Swoją najbliższą przyszłość też wiążę ze Śląskiem. Zdaję sobie sprawę z tego, że gdybym teraz chciała wrócić – w rodzinnych stronach musiałabym zaczynać wszystko od zera. Nie wykluczam jednak, że kiedyś wrócę na Mazury. Tęsknię za tamtymi stronami, za spędzonym tam dzieciństwem, za rodziną….

Jak wyglądał przebieg konkursu od strony praktycznej i co było dla Pani najtrudniejsze?
Najtrudniejszy jest chyba II etap konkursu – wojewódzki. Polega on na napisaniu testu składającego się z 50 pytań. Pytania te dotyczą wszystkich gałęzi medycyny i pielęgniarstwa: neurologia, chirurgia, pediatria, epidemiologia, historia pielęgniarstwa, były też pytania o postępowanie w opisanych przypadkach, stawianie diagnozy pielęgniarskiej… Przygotowanie do III etapu konkursu, czyli do finału było za to bardzo przyjemne. Dawało mi przyzwolenie na zajmowanie się tym co lubię – czyli historią – bez wyrzutów sumienia, że powinnam w tym czasie robić coś innego. Trudny był jednak wybór materiału do 20. minutowej prezentacji spośród mnogości zebranych informacji… Przygotowując się do finału, odwiedziłam wiele miejsc i spotkałam się z niezliczoną ilością przychylnych i niezwykle pomocnych osób. Cztery razy byłam w Warszawie. Odwiedziłam tam Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego, Bibliotekę WHO, Bibliotekę Zbiorów Specjalnych oraz grób Racheli Hutner na Powązkach. Trzy razy odwiedziłam też Kraków, gdzie spotkałam się z dr Kazimierą Zahradniczek w Saloniku Historii Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Uni-wersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Prowadziłam korespondencję z Naczelnym Rabinem Polski Josephem Schudrichem.

Co skłoniło Cię do udziału w konkursie na Pielęgniarkę Roku?
Konkurs jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Odkąd ukończyłam studia I stopnia i rozpoczęłam prace w zawodzie, jestem członkiem PTP i to zobowiązuje. Jednak to nie ja sama zgłosiłam się do konkursu. Zostałam do udziału w nim namówiona przez koleżanki z mojego koła PTP. Nie opierałam się jednak zbytnio. Pomyślałam, że jest to szansa na sprawdzenie swojej wiedzy, a także na promowanie mojego oddziału PTP.
Pomoc i wsparcie otrzymałam także od: mgr Beaty Cholewki i mgr Jolanty Skolimowskiej z Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, prof. dr hab. Ireny Wrońskiej – Dziekana Wydziału Pielęgniarska i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr Pauliny Miśkiewicz – Dyrektora Biura WHO w Polsce, mgr Krystyny Wolskiej-Lipiec – Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego, dr Iwony Bodys-Cupak i dr Anny Majdy z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwerystetu Jagiellońskiego, dr Grażyny Franek – Przewodniczącej Oddziału PTP Katowice, mgr Danuty Rudzkiej-Cesarz – Z-cy Przewodniczącej Oddziału PTP Katowice, mgr Wioletty Płócienniczak – Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii SPSK im. A. Mielęckiego w Katowicach, mgr Zofii Prażak – Przewodniczącej koła PTP przy SPSKiM w Katowicach i wielu innych osób, o których nie sposób zapomnieć, a trudno w tej chwili wymienić… Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli mi się przygotować do finału i tym, którzy byli dla mnie wsparciem –serdecznie dziękuję.
Należała do Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, jest jedną z głównych postaci, dzięki którym powstało Polskie Towa- rzystwo Pielęgniarskie, 1961 roku uczestnicząc w kongresie w Mel- bourne. Przyczyniła się również do przyjęcia PTP do Międzyna- rodowej Rady Pielęgniarek, a następnie przez kilka kadencji była członkinią Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Przez 27 lat przewodniczyła Komisji Szkole- niowej i Historycznej, które zo- stały powołane z jej inicjatywy, a przez 3 kadencje (1963 – 1973) była ekspertem do spraw pielęgniarstwa w Światowej Orga- nizacji Zdrowia.

Które pielęgniarki i dlaczego wybrałaś do tematu prezentacji w finałowym etapie konkursu?
W historii WHO było wiele polskich pielęgniarek, które pracowały dla WHO. Zanim wybrałam przepisowe 3 pie- lęgniarki, przeanalizowałam syl-wetki i działalność wszystkich, których nazwiska udało mi się poznać dzięki pomocy Biura WHO w Polsce. Jako pierwszą wybrałam Jadwigę Kaniewską-Iżycką – nie miałam wątpliwości, że to wielka i niezwykła osobowość, pod której wrażeniem jestem do dziś?. Uczyłyśmy się zawodu w tym samym budynku przy Kopernika 25 w Krakowie?. Walczyła o reaktywowanie stowarzyszenia pielęgniarek, od 1929 roku.
Osobiście opiniowała wytyczne WHO do planowania programów szkół pielęgniarskich: ogólnych, psychiatrycznych, szkół położnych, z ramienia WHO prowadziła wykłady i spotkania dyskusyjne w wielu krajach. Szkoliła nawet pielęgniarki z krajów anglosaskich w Wyższej Szkole Pielęgniarstwa w Edynburgu i była konsultantem do spraw kształcenia pielęgniarek w Mongolii – zainicjowała tłumaczenie polskich programów kształcenia oraz podręczników dla pielęgniarek w tym kraju. Jako konsultant WHO opiniowała kandydatki na stypendia i do pracy w ośrodkach WHO na całym świecie. W latach 1966 – 1977 była członkinią Zarządu Głównego Międzynarodowej Rady Pielęgniarek…
Jak z tego wszystkiego wynika, to bardzo barwna postać… Imponuje mi swoim uporem w dążeniu do celu, znakomitą znajomością kilku języków, swoją międzynarodową działalnością, udziałem w Powstaniu Warszawskim i organizacją wczasów lingwistycznych… Dla mnie Jadwiga Kaniewska-Iżycka to po prostu Wielki Człowiek. Drugą wybraną przeze mnie pielęgniarką w WHO była Rachela Hutner. Jest to pierwsza i jedyna jak dotąd pielęgniarka, która otrzymała tytuł Honoris Causa Akademii Medycznej w Lublinie. Rachela Hutner wcieliła w życie własny plan kształcenia instruktorek pielęgniarstwa na nauczycieli zawodu, postulując jednocześnie potrzebę zorganizowania ośrodka zajmującego się kształceniem tej grupy zawodowej. W konsekwencji podejmowanych działań doprowadziła do powstania Ośrodka Kształcenia Instruktorek Pielęgniarstwa, w którym została dyrektorem. Stworzyła tą instytucję od podstaw, łącznie z programami opracowanymi dla potrzeb doskonalenia tej znaczącej dla szkolnictwa pielęgniarskiego grupy pracowników. Rachela Hutner była członkiem aktywnej grupy pielęgniarek, która w 1958 roku doprowadziła do powołania Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, będącego kontynuatorem działającego w latach 1925 – 1939 Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych. Była aktywnym członkiem Prezydium PTP, w tym przez 3 lata honorowym skarbnikiem Zarządu Głównego PTP. Pełniła też funkcję przewodniczącej Głównego Sądu Koleżeńskiego PTP. W 1965 roku Zarząd Główny PTP wytypował Rachelę Hutner na członka Komisji Przyjęć do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN).
Na Międzynarodowym Kongresie we Frankfurcie nad Menem została wybrana na członka tej komisji. Od tej chwili do jej obowiązków należało m.in. rozpatrywanie wniosków poszczególnych towarzystw pielę- gniarskich o przyjęcie do ICN. Środowisko pielęgniarskie zawdzięcza Racheli Hutner również powstanie akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce, którego początek przypada na rok 1969 i związany jest z Akademią Medyczną w Lublinie. Cała działalność zawodowa Racheli Hutner związana z doskonaleniem pielęgniarek wyprze- dzała w znacznym stopniu, pod względem treści i formy, to wszystko, co dotychczas miało miejsce w rodzimym pielęgniarstwie. Doskonałym tego przykładem jest śmiała – jak na owe czasy – koncepcja specjalizacji pielęgniarek. Już w 1963 roku Rachela Hutner zaproponowała i jedno-znacznie określiła kierunki specjalizacji dla pielęgniarek oraz zakres treści, jakie powinny znaleźć się w programach kształcenia specja-lizacyjnego. To wszystko jest dla mnie dowodem na wyjątkowość Racheli Hutner. Trzecią wybraną przeze mnie postacią jest Stefania Hoch. Chciałam, by wśród prezentowanych osób znalazł się ktoś nam współczesny. Przez pięć lat Stefania Hoch pracowała w Kongo, Zairze i Ka-merunie, organizując kursy dokształcające zarówno dla personelu wykwalifikowanego, jak i tylko przyuczanego do zawodu. Po ośmioletnim pobycie w Afryce, już na emeryturze, Stefania Hoch podjęła naukę w Studium Podyplomowym Afryka-nistycznym przy Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyła w 1984 roku. Od 1989 roku jest związana z Centrum Formacji Misyjnej Kościoła Katolickiego w Warszawie. Osobom wyjeżdża-jącym na misje przekazuje doświadczenie z pobytu w Afryce i pracy tam.

Jakimi osiągnięciami zawodowymi chciałabyś się pochwalić?
Na razie raczkuję w zawodzie … Rozpoczęłam specjalizację nefrologiczną, przymierzam się do doktoratu, przygotowuję wykłady na konferencje, w których będę brała udział we wrześniu i październiku. Staram się czynnie działać w moim kole i oddziale PTP – to jest dla mnie priorytet.

Pielęgniarstwo to zawód, czy powołanie?
Powołanie do zawodu, albo inaczej – zawód, którego dobrze wykonywać się nie da, jeśli nie ma się do niego powołania. Dla mnie pielęgniarstwo to styl życia, całe moje życie…

Jakie cechy pielęgniarki najbardziej w sobie lubisz?
Staram się być przede wszystkim dobrym człowiekiem i dobrą pielęgniarką. Ciągle nad sobą pracuje, jestem konsekwentna w podejmowanych działaniach, może trochę uparta. Jestem lojalna, systematyczna, gdy chodzi o zdrowie i życie pacjenta nie dopuszczam żadnych ustępstw, dążę do tego by wszystko było jak należy – wg zasad… Łagodność, wyrozumiałość, logiczne myślenie, umiejętność wiązania teorii z praktyką, ciepło, gotowość, serdeczność, empatia, potrafię słuchać, towarzyszyć…

Swój rozwój zawodowy opierasz na…
Korzystając z różnych form doskonalenia zawodowego, ciągle się dokształcam. Bardzo dużo czytam literatury fachowej, zarówno polskiej jak i obcojęzycznej i uczę się też sama…

Jak zostałaś odebrana po konkursie w pracy, a jak w domu?
Wracałam do domu i pracy z poczuciem, że zawiodłam – przecież nie wygrałam, a tak wszyscy na mnie liczyli… Przyjęto mnie jednak bardzo ciepło, z zapewnieniami, że: „to ty jesteś dla nas zwycięzcą”. Były uściski, gratulacje, dobre słowa… Koleżanki, które były w pracy, ze wszystkich odcinków zebrały się u p.Oddziałowej, zostałam tam zwabiona – dostałam prezent, kartkę z dedykacją, pod którą podpisały się koleżanki… Ciepłe słowa trafiały do mnie także od koleżanek z innych oddziałów, smsy, maile, telefony od znajomych, koleżanek ze studiów, które znalazły informacje na stronie Izb Pielęgniarskich… Mój udział w konkursie docenił też Pan Dyrektor SPSKiM.

Kto jest Twoim autorytetem zawodowym?
Kiedyś byłam bardzo zafascynowana angielską pielęgniarką Cicely Saunders… Z wiekiem jednak pewne wartości ewoluują… Dziś moje autorytety są znacznie bliżej… w moim oddziale PTP.

W mediach jest słaby wizerunek pielęgniarek, ponieważ…
Ponieważ media czyhają na sensacje – na negatywne zdarzenia – afery, które są bardziej poczytne niż pozytywne informacje, które nie wzbudzają w odbiorcach takich emocji, ciekawości i zainteresowania jak informacje niekorzystnie ukazujące pielęgniarki.

Jak wyglądała Twoja adaptacja do zawodu?
Myślę, że moje studia, a także wcześniej zdobyta wiedza i umiejętności w hospicjum, pozwoliły mi na bardzo szybką i dobrą adaptację do zawodu i odnalezienie się na oddziale, w którym pracuję. W czasie okresu próbnego, na początku pracy zawodowej został mi przypisany „anioł stróż”, którym była koleżanka – Jola. Nie odstępowała mnie na krok, przez miesiąc wszystkie czynności wykonywałyśmy razem, była moją instruktorką, nauczycielem, egzaminatorem… Przekazywała mi swoje umiejętności oraz aktualną wiedzę, a także informacje dotyczące specyfiki oddziału czy jednostek chorobowych, z którymi do oddziału przyjmowani są pacjenci, uczyła mnie obsługi sprzętu… wprowadzała w system komputerowy, dokumentację pielęgniarską… Bardzo dobrze wspominam ten okres. Jestem Joli wdzięczna za trud i serce włożone we wprowadzanie mnie do pracy – z resztą – mówię Jej to często.

Co najbardziej Cię irytuje w relacjach zawodowych?
Fakt, że w relacjach z innymi członkami zespołu terapeutycznego np. lekarzami nie zawsze jesteśmy traktowane jako partnerzy w procesie tera-peutycznym…To, że często nas się nie słucha, naszych uwag wynikających z wnikliwej obserwacji pacjenta i obecności przy nim.

Jakie są Twoje oczekiwania od starszych koleżanek, kolegów w zawodzie?
Też już jestem dla niektórych „starszą koleżanką w zawodzie”. Oczekiwania i wymagania mam więc przede wszystkim względem siebie. Staram się dawać młodszym koleżankom jak najlepszy przykład swoją postawą, w kontaktach z pacjentem, czy z innymi członkami zespołu terapeutycznego, poprzez pracę wg zasad, przez nieustanne dokształcanie się...

Mamy w Polsce ponad 30 organizacji zawodowych. Czym należałoby zachęcić do aktywności w nich młode koleżanki?Gdy zostałam członkiem PTP, – ważne było dla mnie to, żeby pozwolono mi dzielić się moimi pomysłami, realizować je, po prostu aktywnie działać. Cieszyłam się też z faktu, że mimo tego, że byłam najmłodsza, to moje rozwiązania były przez starszych poważnie traktowane i przyjmowane z entuzjazmem. Czułam się pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia i partnerem dla moich koleżanek w realizacji zadań PTP. Zostałam zaproszona do PTP przez moją Oddziałową mgr Wiolettę Płócienniczak, po 5 miesiącach pracy w zawodzie. Gdyby nie Ona, to być może dziś nie działałabym jeszcze w żadnej organizacji zawodowej…

Wiele osób narzeka na swoich przełożonych, często z ich powodu zmienia pracę… Jaki masz sposób na pokochanie swojego szefa?
Nie potrzebuję żadnego sposobu, nie mam problemu z szefem. Szanuję swojego szefa, jego decyzje… Czasem, gdy nie do końca rozumiem pewne zachowania mojego szefa, staram się postawić na jego miejscu – Co ja bym w takie sytuacji zrobiła? To pomaga… W swojej 3-letniej pracy w zawodzie nie miałam problemów ze swoim szefem. Mam nadzieję, że już tak pozostanie.

Czy bycie piękną kobietą pomaga czy przeszkadza w zawodzie pielęgniarki?
Cokolwiek znaczy to pytanie – myślę, że jednak pomaga. Mam na myśli piękno nie tylko to zewnętrzne.

Co jest Twoją pasją i odreagowaniem po pracy?
Rower, rolki, górskie wycieczki, fotografia, kino, teatr, dobra książka, muzyka, spotkania z przyjaciółmi, cisza, wyjazd na Mazury…

Aneta Trzcińska – mgr pielęgniarstwa, Oddział Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii SPSK im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM w Katowicach. Sekretarz Koła Terenowego PTP przy SPSKiM, w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa nefrologicznego, zajęła II miejsce w Kon-kursie Pielęgniarka Roku 2012.

Co Aneta Trzcińska i gdzie będzie robiła w zawodzie za 5 – 10 lat?
Z pewnością będę pracowała w zawodzie i działała w PTP-ie… Choć planów mam wiele, nie chciałabym ich jednak teraz zdradzać – to często bardzo odległe plany, ale ponieważ jestem bardzo uparta, powoli, małymi krokami jednak bardzo konsekwentnie, z czasem dojdę do wyznaczonych sobie celów. Może porozmawiamy znów za te 5 – 10 lat…? Myślę, że wtedy naprawdę będzie o czym…

Rok 2011 - VI Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku”

II ETAP wojewódzki odbył się 2 marca 2012 r. o godz.12:00 w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przy ulicy Francuskiej 16. Organizatorem II etapu konkursu był Zarząd Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. W II etapie konkursu udział wzięły pielęgniarki z 14 oddziałów PTP w całym kraju, spośród których wyłoniono 20 osób z najlepszym wynikiem. 2 marca o godzinie 12:00 laureatki I etapu konkursu przystąpiły do rozwiązywania testu składającego się z 60 pytań, obejmującego zakres wiedzy z dziedziny pielęgniarstwa: chirurgicznego, pediatrycznego, nefrologicznego, środowiskowego, geriatrycznego, neurologicznego, psychiatrycznego, zachowawczego, ratunkowego, w ochronie zdrowia pracujących. Pytania dotyczyły też: historii pielęgniarstwa, teorii pielęgnowania, promocji zdrowia, praw pacjenta, Kodeksu Etyki Zawodowej, aktualnie obowiązujących pielęgniarki ustaw i rozporządzeń. W Katowickim Oddziale PTP do konkursu przystąpiło 14 osób z całego województwa. W obecności Komisji Konkursowej została otwarta koperta z testami po czym rozpoczęto konkurs, który przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze. W składzie Komisji Konkursowej znaleźli się: p. mgr Marek Rafalski– Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, p. mgr Danuta Rudzka –Cesarz – z-ca przewodniczącej Zarządu Oddziału PTP w Katowicach, oraz członkinie ZO PTP Katowice; p.mgr Zofia Prażak, p.mgr Anna Kępka oraz p.Krystyna Grzegorczyk. Swoją obecnością zaszczyciła także p.dr Mariola Bartusek – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. p.Małgorzata Żak ze Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie otrzymała największą liczbę punktów, a tym samym zwyciężyła Etap Wojewódzki i została zakwalifikowana do III Etapu Finałowego, który odbył się w 16 i 17 maja 2012r. w Elblągu w ramach XI Kongresu Pielęgniarek Polskich. Laureatce gratulujemy posiadanej wiedzy i życzymy powodzenia w finale konkursu. Pozostałym uczestniczkom konkursu serdecznie dziękujemy za udział, a wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznym konkursie.

Rok 2010 - V Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku”

Konkurs odbywał się w trzech etapach według następującego harmonogramu; wyłonienie uczestników Konkursu w poszczególnych ZOZ - ach do dn. 31.01.2011r. eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP dn. 4.03.2011r godz.12.oo III etap – prezentacja własna (szczegóły Komunikat nr 2, który zostanie zamieszczony na stronie www.ptp.na1.pl w marcu 2011r.) Dodatkowe informacje Jadwiga Zielińska tel. 22 326 55 21 kom. 511 451 292 e-mail: jagoda_zielinska@wp.pl