O nas Aktualności Konferencje Stanowiska Pielęgniarka Roku Międzynarodowy
Dzień Pielęgniarki
Galeria


Konferencje

Piekary Śląskie 06.06.2018: Wojewódzka Konferencja PTP z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

Dnia 6-go czerwca w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich odbyła się Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek. Organizatorami Wojewódzkiej Konferencji był piekarski oraz katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Tematem przewodnim było budowaniae autorytetu zawodowego w miejscu pracy, w zespole interdyscyplinarnym. Temat dość istotny wobec współczesnych przemian w obszarze podmiotów leczniczych oraz roli i zadań w jakich muszą odnaleźć się pielęgniarki zatrudnione w różnych przedsiębiorstwach wykonując świadczenia medyczne. To zawód wymagający niezwykłego poświęcenia i zaangażowania w ratowanie zdrowia drugiego człowieka. Wykład poprowadziły mgr Krystyna Klimaszewska, Justyna Zych oraz Anna Mielech.

Ustroń 29-30.09.2017: Konferencja Jubileuszowa 60 lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Polsce

Ustroń 18-19.03.2017: Konferencja naukowo-szkoleniowa „Bezpieczna Pielęgniarka = Bezpieczny Pacjent”

Z inicjatywy Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w dniach 18-19 marzec 2017 r. w Ustroniu odbyła się Konferencja Naukowo- Szkoleniowa, podczas której została zaprezentowana tematyka bezpieczeństwa pielęgniarki, które to jest nieodzownym elementem wykonywania zawodu tworząc bezpieczne środowisko pacjenta w czasie procesu hospitalizacji.
W czasie trwania konferencji zaprezentowano zagadnienia:

Katowice 1.04.2016: IV Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”

W dniu 1.04.2016 roku w Domu Lekarza w Katowicach zorganizowano IV Ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową „Trudności i wyzwania ran ostrych i przewlekłych” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespołu Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach OIPIP w Katowicach oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznym im. A. Mieleckiego w Katowicach. Uroczystego otwarcia konferencji i przywitania uczestników dokonała mgr Iwona Woźniak przewodnicząca komitetu organizacyjnego, dr n med. Grażyna Franek Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie, mgr Aneta Trzcińska Sekretarz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych oraz mgr Anna Kliś Brand Ambassador Polskiego Europejskiego Towarzystwa Pielęgniarek Dializacyjnych i Transplantacyjnych, Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych.
Na konferencji zostały omówione zagadnienia z zakresu leczenia ran u pacjentów i stosowanych w tym zakresie nowoczesnych rozwiązań.
Uczestnicy wysłuchali następujących referatów:

Podczas konferencji zorganizowano warsztaty:

Katowice 2.10.2015: VIII Konferencja naukowo-szkoleniowa „NOMED 2015”

W dniu 2.10.2015 po raz VIII spotkaliśmy się na Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej „NOMED 2015” w Domu Lekarza w Katowicach. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespołu Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach oraz Samodzielny Publiczny Szpital im. A. Mielęckiego w Katowicach.
Uroczystego otwarcia konferencji i przywitania uczestników dokonała Iwona Woźniak – przewodnicząca komitetu organizacyjnego.
Wystąpienia prelegentów obejmowały zagadnienia:


Ustroń 2-3.10.2015: Zarządzanie w pielęgniarstwie w aspekcie efektywnej opieki i racjonalnych kosztów

Z inicjatywy Przewodniczącej PTP ZO w Katowicach, będąca również przewodniczącą Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie przy OIPiP w Katowicach, została zorganizowana Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zarządzanie w pielęgniarstwie w aspekcie efektywnej opieki i racjonalnych kosztów”. Konferencja była adresowana dla kadry zarządzającej w pielęgniarstwie i odbyła się w Ustroniu w dniach 2-3 października 2015 r.
Przedstawicielki PTP reprezentowały następujące zagadnienia:

  1. „Efektywna opieka i racjonalne koszty – wyzwania ICN”
    mgr Krystyna Klimaszewska
  2. „Dekontaminacja medyczna - kwalifikacje i kompetencje personelu”
    mgr Danuta Broncel – Czekaj
  3. „Zaburzenia hormonalne u pielęgniarek w pracy zmianowej”
    mgr Aneta Trzcińska

Poruszane były również zagadnienia z psychologii zarządzania, przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu jak praw pacjenta.

Katowice 15.05.2015: Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian: efektywna opieka i racjonalne koszty

15 maja 2015 odbyła się konferencja wojewóczka Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki pod hasłem „Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian: efektywna opieka i racjonalne koszty”. Organizatorami byli: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Oddziału w Katowicach oraz Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W czasie konferencji zostały przyznane Odznaki ICN (Międzynarodowej Rady Pielęgniarek) dla dr Marioli Bartusek, mgr Danuty Broncel-Czekaj, mgr Beaty Wysoczanskiej-Skroban oraz Elżbiety Szynalik. Uhonorowana Wpisem do Księgi Pielęgniarek Zasłużonych dla Rozwoju PTP i Pielęgniarstwa na Śląsku i Zagłębiu została mgr Danuta Broncel- Czekaj.

Gdańsk 05.12.2014: Jesienne warsztaty pielęgniarstwa nefrologicznego

5 grudnia 2014 w Hotelu Marina w Gdańsku odbylo się sympozjum naukowo-szkoleniowe pod nazwą „Jesienne warsztaty pielęgniarstwa nefrologicznego” organizowane przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych (PTPN) przy współpracy z Fundacją Rozwoju Pielęgniarstwa Nefrologicznego i Transplantologicznego.

Wiodącym tematem podejmowanym podczas wystąpień i dyskusji były zagadnienia epidemiologiczne w odniesieniu do pielęgniarstwa nefrologicznego oraz aktualne możliwości i warunki współpracy PTPN z EDTNA/ERCA.

Podczas sympozjum swój wykład wygłosiła mgr Aneta Trzcińska – sekretarz Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach oraz członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych.

Jaworzno 07.11.2014: 95-lecie PCK

7 listopada w Jaworznie uroczyście obchodzono 95-lecie PCK. Uroczystości zostały zorganizowane przez p.Annę Grelowską - przewodniczącą PCK Jaworzno, członka KT PTP w Jaworznie, członka Komisji Historycznej przy ZO PTP Katowice, p.Annę Kępkę -przewodniczącą KT PTP w Jaworznie, członka Komisji Historycznej przy ZO PTP Katowice, p.Danutę Rudzką-Cesarz - członka Komisji Historycznej przy ZO PTP Katowice.

Na Konferencję Jubileuszową w Jaworznie przybyli honorowi dawcy krwi, którym wręczono odznaki. Część naukową konferencji przygotowała Krystyna Łukasz- Paluch przestawiając prezentację z zakresu rozwoju szkolnictwa pielęgniarskiego i pielęgniarstwa we współpracy z Komisją Historyczną PTP ZO w Katowicach. Konferencję reprezentowały: przewodnicząca ZO PTP w Katowicach mgr Krystyna Klimaszewska i mgr Aneta Trzcińska - sekretarz ZO PTP w Katowicach.

Częstochowa 10.10.2014: Wyzwania w onkologii - profilaktyka, diagnostyka, leczenie i rehabilitacja.

W dniu 10 października 2014r. w sali konferencyjnej przy parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Zygmunta w Częstochowie odbyła się konferencja „Wyzwania w onkologii – profilaktyka, diagnostyka, leczenie i rehabilitacja”. Wśród organizatorów znaleźli się: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, Centrum Medyczne „Małgorzata” w Częstochowie oraz Koło terenowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Częstochowie. W komitecie naukowym zasiadła m.in. dr n. med. Grażyna Franek – v-ce prezes ZG Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego podczas konferencji reprezentowała mgr Aneta Trzcińska – sekretarz ZO PTP Katowice.

Łaziska Górne 09.10.2014: Zmagania i dylematy dzisiejszych pielęgniarek nefrologicznych.

W dniu 9 października 2014r. w Ośrodku Szkoleniowym w Łaziskach Górnych odbyła się I Regionalna Konferencja naukowo - szkoleniowa o tematyce: „Zmagania i dylematy dzisiejszych pielęgniarek nefrologicznych”. Konferencja zorganizowana została przez zespół problemowy do spraw pielęgniarstwa nefrologicznego działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. W zespole tym działa sekretarz ZO PTP Katowice – mgr Aneta Trzcińska, która podczas konferencji prowadziła sesję nefrologiczną – dializa otrzewnowa, sesję urologiczną oraz wygłosiła wykład.

Podczas konferencji były poruszane tematy: dializy otrzewnowej, hemodializy, transplantacji nerki. Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką pielęgniarek urologicznych konferencja zawierała także sesję urologiczną.

Podczas konferencji Zarząd Oddziału PTP był licznie reprezentowany:

Katowice 16.06.2014: Problemy Zarządzania w Pielęgniarstwie

Wojewódzka Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej „Problemy Zarządzania w Pielęgniarstwie”. Uroczystość odbyła się w dniu 16 czerwca 2014 r. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach- dr Jadwiga Gierczycka i Europoseł Małgorzata Handzlik

Część uroczystą konferencji rozpoczęła Przewodnicząca Oddziału PTP w Katowicach mgr Krystyna Klimaszewska. Składając życzenia, które są aktualne przez cały rok wyraziła słowa uznania dla pielęgniarek i położnych, za podejmowany codziennie trud służenia chorym. Bowiem praca pielęgniarek i położnych wymaga wiele wyrzeczeń i poświęcenia, a przyjmując na siebie ogromną odpowiedzialność pochylając się każdego dnia nad łóżkami potrzebujących, służą swoją wiedzą i doświadczeniem. Życzyła wiele sił i zdrowia, spełnienia w życiu zawodowym, prywatnym oraz podziękowała za pełną poświęcenia misję.
W czasie konferencji padło wiele ciepłych słów w kierunku pielęgniarek ze strony wiceprezes Zarządu Głównego PTP w Warszawie dr Grażyny Franek. Tradycyjnie przyznano wyroznienia: Uchwałą Plenum ZG PTP, Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Uchwałą ZO PTP Odznaki ICN oraz za działaność kół PTP.

Podczas konferencji dr Wiesława Kołodziej, wiceprzewodnicząca ZO PTP w Katowicach zaprezentowała tematykę związaną z hasłem przewodnim ISN: „A force for change - A vital resource for health”( „Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian, kluczowymi zasobami na rzecz zdrowia”). Kolejne zagadnienie „Podmiot leczniczy jako pracodawca” zaprezentował doc. dr Jerzy Siemianowicz.
Wojewódzka konferencja to również okazja do przedstawienia działalności kół działających w oddziale katowickim. I tak swe aktywne pielęgniarskie przedsięwzięcia w Siemianowicach Śląskich”, zaprezentowała mgr Danuta Broncel-Czekaj - przewodnicząca koła PTP w Siemianowicach Śląskich, skarbnik Zarządu Oddziału PTP w Katowicach.
O Zarządzaniu i przywództwie w pionie pielęgniarskim w podmiocie leczniczym- zaprezentowała dr Grażyna Kruk-Kupiec.
Konferencję przygotowało koło terenowe w Siemianowicach Śląskich, za co Zarząd składa serdeczne podziękowania.