O nas Aktualności Konferencje Stanowiska Pielęgniarka Roku Międzynarodowy
Dzień Pielęgniarki
Galeria


Skład Zarządu

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego XVIII Kadencja - 2017-2021

Przewodnicząca Zarządu Oddziałumgr Krystyna Klimaszewska - członek Zarządu Głównego
Wice Przewodnicząca Zarządudr n. med. Wiesława Kołodziej - członek Zarządu Głównego
Wice Przewodnicząca Zarządudr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec
Sekretarzmgr Aneta Trzcińska
Skarbnikmgr Danuta Broncel–Czekaj - członek Zarządu Głównego
Członkowiedr n. med. Grażyna Franek
mgr Agnieszka Foltyn
mgr Anna Głos
mgr Anna Kępka
mgr Sylwia Krybus
mgr Dorota Kudzia-Karwowska
mgr Marta Piórkowska
mgr Barbawa Płaza
mgr Zofia Prażak
mgr Irena Sikora-Mysłek
KOMISJA REWIZYJNA1. Małgorzata Brol, Przewodnicząca KR
2. Grażyna Janeczek-Dwornik
3. Sonia Siwy

Koła terenowe PTP ZO w Katowicach

Lp.Lokalizacja koła terenowegoPrzewodnicząca
1 Koło Terenowe PTP w Będzinie Beata Kukla
2 Koło Terenowe PTP przy ATH w Bielsku Białej mgr Agnieszka Foltyn
3 Koło Terenowe PTP w Bytomiu mgr Ferster Magdalena
4 Koło Terenowe PTP w Czeladzi mgr Małgorzata Pieńkos
5 Koło Terenowe PTP w Częstochowie mgr Irena Sikora–Mysłek
6 Koło Terenowe PTP w Jastrzębiu Zdroju mgr Danuta Żukowska
7 Koło Terenowe PTP w Jaworznie Maria Żalińska
8 Koło Terenowe PTP przy SPSKIM w Katowicach dr n. o zdrowiu Zofia Prażak
9 Koło Terenowe PTP przy ŚUM w Katowicach mgr Aneta Trzcińska
10 Śląskie Koło Terenowe PTP w Katowicach dr n. med. Wiesława Kołodziej
11 Koło Terenowe PTP w Kłobucku mgr Aniela Stopa
12 Koło Terenowe PTP w Mikołowie mgr Sylwia Krybus
13 Koło Terenowe PTP w Piekarach Śląskich dr n. biol. Grażyna Kruk–Kupiec
14 Koło Terenowe PTP przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu mgr Hanna Dmitriuk
15 Koło Terenowe PTP w Rudzie Śląskiej mgr Urszula Stawisińska
16 Koło Terenowe PTP w Rybniku mgr Natalia Paliszewska
17 Koło Terenowe PTP w Siemianowicach Śl. mgr Danuta Broncel-Czekaj

Historia PTP w woj. Śląskim

W latach1935-1938 powstały Koła Terenowe Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych: Koło Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu i Koło Śląskie w Katowicach. Pierwszą przewodniczącą Koła w Sosnowcu była Halina Kozierowska, absolwentka Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarstwa w Krakowie z Kursu XIII, funkcjonującej przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, a Koła w Katowicach Pelagia Kajserówna absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa z kursu XIX. W okresie II wojny światowej działalność PSPZ została zawieszona.

O sile aktywu pielęgniarskiego na Śląsku świadczy powołanie samorzutnie w 1946 r. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych (przewodniczącą była Jadwiga Bałtycka), które wkrótce rozwiązano wraz z powołaniem sekcji pielęgniarek przy Okręgowym Zarządzie Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia w Katowicach. W 1947 roku Ministerstwo Zdrowia po raz ostatni wyraziło zgodę na udział PSPZ w Kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Atlantic City. W okresie nieco złagodzonych represji, w 10 lat po zakończeniu II wojny światowej,w końcu 1955 r. podjął działania Główny Komitet Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie, w jego pracach brała udział Irena Fabiańska z naszego województwa.

23 sierpnia 1956 roku zgodnie z decyzją Gabinetu Prezesa Rady Ministrów powstaje Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.
Główny Komitet Organizacyjny w Warszawie powołuje do organizacji PTP w województwie katowickim pełnomocników w osobach: Irena Fabiańska (Koło Katowice), Władysława Rosner( Bielsko-Biała), Zofia Milewska(Częstochowa), które także uczestniczyły w pracach Głównego Komitetu Organizacyjnego. W listopadzie 1956 r. odbył się Walny Zjazd Wojewódzki PTP w Katowicach, w którym uczestniczyły delegatki z 9 kół terenowych zrzeszających 800 członkiń. Przewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego została wybrana Irena Fabiańska, która pełniła tę funkcję w latach1956-1966 r. - inspektorka wojewódzka, pielęgniarka o wspaniałej postawie zawodowej, etycznej i społecznej.

W następnych latach funkcję tą pełniły:


Zadania wiodące w poszczególnych kadencjach

I Kadencja

II Kadencja

III i IV Kadencja

V Kadencja

VI ,VII i VIII Kadencja

IX i X Kadencja

XI Kadencja

Przewodnicząca mgr Danuta Rudzka-Cesarz (Pielęgniarka Wojewódzka)

XII Kadencja

Przewodnicząca mgr Anna Grelowska (Pielęgniarka Naczelna m. Jaworzna)

XIII i XIV Kadencja

Przewodnicząca mgr Danuta Rudzka-Cesarz

XV i XVI Kadencja

Przewodnicząca dr n. med. Grażyna Franek- adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego ŚUM, przewodnicząca Komisji Kształcenia przy OIPiP w Katowicach

XVII Kadencja

Przewodnicząca - mgr Krystyna Klimaszewska, Przewodnicząca Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie przy OIPiP w Katowicach, członek Komisji etyki przy OIPiP w Katowicach, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Raciborzu, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląskiego Oddziału Regionalnego w Katowicach(Pielęgniarka Koordynująca Zespołem Poradni Specjalistycznych Szpitala Rejonowego w Raciborzu)