O nas Aktualności Konferencje Stanowiska Pielęgniarka Roku Międzynarodowy
Dzień Pielęgniarki
Galeria


Rok 2019

Konferencja w Częstochowie - 27.06.2019 /KOMUNIKAT/

17.06.2019


Wyróżnienie w ochronie zdrowia - Częstochowa

28.04.2019

Wyróżnienie w dziedzinie zdrowia dla Koleżanki mgr Ireny Sikory-Mysłek, przewodniczącej koła PTP w Częstochowie

Tegoroczne nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego wręczono 15 kwietnia podczas uroczystości w sali koncertowej Filharmonii Częstochowskiej.
Przy wyborze kandydatek i kandydatów uwzględniano m.in. pozytywne relacje z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodne z etyką zawodową, umiejętność niesienia pomocy, profesjonalizm, działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego oraz osiągnięcia naukowe.
Nagrody i wyróżnienia za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta wręczyli prezydent Częstochowy. Z pośród osób wyróżnionych w dziedzinie ochrony zdrowia znalazła swe miejsce Nasza Koleżanka mgr Irena Sikora – Mysłek prezentując pełne oddanie i  zaangażowanie w pracy na rzecz ludzi starszych, niepełnosprawnych.

Sylwetka

mgr pielęgniarstwa IRENA SIKORA-MYSŁEK – Specjalista pielęgniarstwa rodzinnego, stypendystka Uniwersytetu Wiedeńskiego wieloletni wykładowca zawodów medycznych, doktorantka  Uniwersytetu w Opolu. Przewodnicząca Koła Terenowego  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Zastępca Dyrektora Medycznego Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej „HOSP-MED” przy alei Armii Krajowej 1/3.

na podst. informacji z Wydziału Zdrowia UM Częstochowa


Zaproszenie na szkolenie - 28.03.2019

26.03.2019


XIV Konferencja w Siemianowicach Śl. - agenda

Konferencje, 12.03.2019


Współczesny wymiar pielęgniarstwa - konferencja w kwietniu 2019

Konferencje, 10.03.2019

III Międzynarodowa Konferencja „Współczesny wymiar pielęgniarstwa”

W dniach 4-5.04.2019r., zaplanowana jest III Międzynarodowa konferencja „Współczesny wymiar pielęgniarstwa” organizowana przez Akademię Techniczno-Humanistyczną. Jej celem jest przedstawienie najnowszych kierunków w pielęgniarstwie, integracja środowisk medycznych oraz rozwijanie pielęgniarstwa jako dyscypliny naukowej.
Konferencja ta będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i szerokiej dyskusji na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej o problemach pielęgniarstwa kierunkach jego rozwoju na arenie międzynarodowej.

Serdecznie zapraszamy,
Komitet Organizacyjny III Międzynarodowej Konferencji „Współczesny wymiar pielęgniarstwa”The 3rd International Conference “Contemporary Dimension of Nursing”

The Faculty of Health Sciences at the University of Bielsko-Biala (Poland) is pleased to invite you to the 3rd International Conference „The Contemporary Dimension of Nursing” which will take place in Bielsko-Biała on April 4th-5th, 2019.
The main purpose of the conference is to present the latest scientific achievements in the nursing area, integration of the medical community and development of nursing as a scientific discipline.
Furthermore, we strongly believe that it will be an excellent opportunity to exchange professional experiences and conduct a broad discussion on the theoretical and practical level about nursing problems and new paths for nursing development on the international arena.

We cordially invite you to attend the Conference,
The Organizing Committee