O nas Aktualności Konferencje Stanowiska Pielęgniarka Roku Międzynarodowy
Dzień Pielęgniarki
Galeria


Rok 2019

XIV Konferencja w Siemianowicach Śl. - agenda

Konferencje, 12.03.2019


Współczesny wymiar pielęgniarstwa - konferencja w kwietniu 2019

Konferencje, 10.03.2019

III Międzynarodowa Konferencja „Współczesny wymiar pielęgniarstwa”

W dniach 4-5.04.2019r., zaplanowana jest III Międzynarodowa konferencja „Współczesny wymiar pielęgniarstwa” organizowana przez Akademię Techniczno-Humanistyczną. Jej celem jest przedstawienie najnowszych kierunków w pielęgniarstwie, integracja środowisk medycznych oraz rozwijanie pielęgniarstwa jako dyscypliny naukowej.
Konferencja ta będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i szerokiej dyskusji na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej o problemach pielęgniarstwa kierunkach jego rozwoju na arenie międzynarodowej.

Serdecznie zapraszamy,
Komitet Organizacyjny III Międzynarodowej Konferencji „Współczesny wymiar pielęgniarstwa”The 3rd International Conference “Contemporary Dimension of Nursing”

The Faculty of Health Sciences at the University of Bielsko-Biala (Poland) is pleased to invite you to the 3rd International Conference „The Contemporary Dimension of Nursing” which will take place in Bielsko-Biała on April 4th-5th, 2019.
The main purpose of the conference is to present the latest scientific achievements in the nursing area, integration of the medical community and development of nursing as a scientific discipline.
Furthermore, we strongly believe that it will be an excellent opportunity to exchange professional experiences and conduct a broad discussion on the theoretical and practical level about nursing problems and new paths for nursing development on the international arena.

We cordially invite you to attend the Conference,
The Organizing Committee